TFP

TFP

Co znamená TFP?

Podmínky při fotografování formou TFP

 • Doba fotografování 1 – 2 hodiny, popřípadě dle místa a tématu fotografování
 • Počet výsledných upravených fotografií je 5 - 10 ks v případě jednoho outfitu nebo 10+ ks v případě více outfitů.
 • Doba dodání upravených fotografií obvykle do 14 dnů
 • Fotografie budou označeny mým logem; při užití musíš uvádět autora, tzn. moje jméno nebo odkaz na moje webové či facebookové stránky (v případě předání vytištěných fotografií budou samozřejmě bez loga)
 • Fotografie nesmíš bez mého souhlasu dále upravovat, můžeš je používat pouze v podobě, v jaké Ti je předám
 • Fotografie předávám v elektronické podobě
 • Pokud jsi mladší 18ti let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce (model release podepisuje jak fotografovaný, tak i jeho zákonný zástupce)

Co můžeš očekávat?

 • Příjemně strávený čas fotografováním
 • Trpělivost – aby se fotografie opravdu povedly, nejde nic uspěchat
 • Opakovanou spolupráci v případě oboustranné spokojenosti
 • A samozřejmě kvalitní fotografie.

Co očekávat NEmůžeš?

 • Neupravené fotografie nebo originály v RAW formátu – nikdy neposkytuji!
 • Zveřejnění fotografií, které by jakkoliv poškozovaly Tebe nebo Tvoje jméno
 • Umístění fotografií jinam než na moje webové nebo facebookové stránky (včetně stránek dalších osob, které se na vzniku fotografie podílely, např. vizážistka), popřípadě fotografické soutěže.

Co očekávám já?

 • Spolehlivost
 • Budeš dodržovat smlouvu o pořízení a užití fotografií tzv. Model Release, kterou vzájemně podepíšeme
 • Pokud jsi mladší 18ti let, musíš mít souhlas zákonného zástupce s fotografováním
 • Nebudeš výsledné fotografie dále upravovat v různých aplikacích; pokud si přeješ specifickou úpravu (různé filtry nebo specifický poměr stran fotky např. na profilovku nebo hlavní fotku na facebook), lze se dohodnout a uděláme ji v profesionálním grafickém programu

Dotazník pro zájemce o fotografování

Styl fotografování (povinný) - Vyber styl, který chceš fotit (i více možností).

Místo fotografování (povinný) - Vyber místa, kde chceš fotit (i více možností).

Zkušenosti s fotografováním (povinný)

Žádnéobčas fotímzkušená modelka

Souhlas se zpracováním osobních údajů (povinný)

Souhlasím s podmínkami TFP fotografování a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem podání nabídky na fotografování nebo jeho zprostředkování. Osobní údaje nebudou využívány k marketingovým účelům ani poskytnuty jiným osobám.